เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ติดต่อสอบถาม
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย CR THAI-TECH ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน << ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย = คุณภาพ คุณธรรม
   
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
   E-Office สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   
   
 
พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2560
จำนวน 7 รูป
วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ 17 ก.ค. 60
จำนวน 24 รูป
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
จำนวน 5 รูป
ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 3 รูป
พิธีรับอนุบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวน 70 รูป
กลุ่มนักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จำนวน 3 รูป
แนะแนวประชาสัมพันธ์ในงานพ่อขุนฯ ประจำปี 2560 v.2
จำนวน 20 รูป
แนะแนวประชาสัมพันธ์ในงานพ่อขุนฯ ประจำปี 2560 v.1
จำนวน 11 รูป
บริการย้อมผ้า ทำดีเพื่อถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จำนวน 9 รูป
จัดทำและแจกริบบิ้น ทำดีเพื่อถวายอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
จำนวน 18 รูป
บำเพ็ญประโยชน์ ศาลารอยพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9
จำนวน 10 รูป
MOU และเปิดบ้านอาชีวศึกษา อศจ.เชียงราย
จำนวน 12 รูป
ทำบุญเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหภูมิพลอดุยเดช
จำนวน 14 รูป
พิธีมอบเกียรติบัตรเยาวชนดีเด่น ศิษย์เก่าดีเด่นและนักเรียนตัวอย่าง
จำนวน 17 รูป
พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่างและลูกตัญญู
จำนวน 12 รูป
ทำบุญตักบาตรและจัดพิธีเปิดกรวยถวายพระพรวันแม่แห่งชาติ 59
จำนวน 10 รูป


หน้าที่ :: [1] 2 3 4 5 6 7 | สุดท้าย

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย E-Mail : crthaitech56@hotmail.com
Copyright © 2013 www.crtc.ac.th.th .  All Rights Reserved. >>Design by Kur.Wattana<<
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ FB >> www.facebook.com/crthaitech.it <<
Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย Twitter วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย google plus วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย