วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย | CR THAI-TECH
เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ติดต่อสอบถาม
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย CR THAI-TECH ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน << ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย = คุณภาพ คุณธรรม
   
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
   E-Office สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   
พิธีมอบเกียรติบัตรแม่ตัวอย่าง ประจำปี 2560
จำนวน 7 รูป
วันรำลึก ดร.สุข พุคยาภรณ์ 17 ก.ค. 60
จำนวน 24 รูป
เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด
จำนวน 5 รูป
ทำบุญก่อนเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 3 รูป
พิธีรับอนุบัตรและประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา 2559
จำนวน 70 รูป
กลุ่มนักศึกษาศูนย์บ่มเพาะวิชาชีพฯ เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
จำนวน 3 รูป
แนะแนวประชาสัมพันธ์ในงานพ่อขุนฯ ประจำปี 2560 v.2
จำนวน 20 รูป
แนะแนวประชาสัมพันธ์ในงานพ่อขุนฯ ประจำปี 2560 v.1
จำนวน 11 รูป
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาการตลาด
  ѹ 30 .. 2560
วท.ชร.ร่วมกับสช. ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
  ѹ 29 .. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงรายได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม 2554-2558
  ѹ 13 .. 2557
ประกาศวิทยาลัยหยุดทำการ 23-25 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศ คสช.
  ѹ 22 .. 2557
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา2557
  ѹ 2 .. 2557
 
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย | CR THAI-TECH
THAI-TECH GROUP
   
   
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย | CR THAI-TECH
   

 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย | CR THAI-TECH

   
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย E-Mail : crthaitech56@hotmail.com
Copyright © 2013 www.crtc.ac.th.th .  All Rights Reserved. >>Design by Kur.Wattana<<
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ FB >> www.facebook.com/crthaitech.it <<
Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย Twitter วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย google plus วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย