เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ติดต่อสอบถาม
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย CR THAI-TECH ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน << ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย = คุณภาพ คุณธรรม
   
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
   E-Office สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาการตลาด
  ѹ 30 .. 2560
วท.ชร.ร่วมกับสช. ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
  ѹ 29 .. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงรายได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม 2554-2558
  ѹ 13 .. 2557
ประกาศวิทยาลัยหยุดทำการ 23-25 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศ คสช.
  ѹ 22 .. 2557
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา2557
  ѹ 2 .. 2557
สมัครเรียนวันนี้ ทุนเรียนฟรีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
  ѹ 25 .. 2557
ครูลือชัย ดอนชัย ที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557
  ѹ 18 .. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ปวช. ปวส. ปีการศึกษา57 มีหอพักในฟรี
  ѹ 18 .. 2557
ประกาศ! Present project CAI ปวช.3/ปวส.2 คอมฯ ณ ห้อง IT1
  ѹ 18 .. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2557
  ѹ 12 .. 2556
ไทย-เทค สมาร์ททีน ช่วยกันประชาสัมพันธ์กดไลค์ให้ นศ วท.เชียงราย
  ѹ 11 .. 2556
ศูนย์รับสมัครส่วนภูมิภาคมหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่
  ѹ 6 .. 2556
ประกาศข่าว กยศ.
  ѹ 29 .. 2556
การลงทะเบียนและอัตราการลงทะเบียน ภาคเรียนที่2
  ѹ 18 .. 2556
การปิดและเปิดเรียน
  ѹ 18 .. 2556
ประกาศเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2
  ѹ 7 .. 2556
ประกาศตารางสอบแก้ 0 ภาคเรียนที่ 1
  ѹ 1 .. 2556
ประกาศสอบปลายภาค ภาคเรียนที่1
  ѹ 27 .. 2556
ประกาศปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่1
  ѹ 27 .. 2556

หน้าที่ :: [1]

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย E-Mail : crthaitech56@hotmail.com
Copyright © 2013 www.crtc.ac.th.th .  All Rights Reserved. >>Design by Kur.Wattana<<
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ FB >> www.facebook.com/crthaitech.it <<
Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย Twitter วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย google plus วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย