เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ติดต่อสอบถาม
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย CR THAI-TECH ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน << ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย = คุณภาพ คุณธรรม
   
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
   E-Office สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   
วท.ชร.ร่วมกับสช. ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมกับ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รายละเอียดดังนี้
 
เลขาธิการ กช. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า(ฤทธิไกรอุปถัมภ์) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
ซึ่งเป็น โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
 
เอกชน(สช.) ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้อาคารเรียนของโรงเรียนแตกร้าว 
 
จากการประเมินโครงสร้างยังไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ ทางสช. จึงได้นำนักเรียนอาชีวะ 
 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย และวิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ รวม 70 คน ช่วยปรับปรุงอาคารเรียน 
 
เทปูน ปรับพิ้น และเตรียมปูประเบื้องจำนวน 15 ห้อง เพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียนหลักที่เสียหาย
 
จากแผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ มีพระครูเหมจิตตาภิรมย์ 
 
เจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า ผู้รับใบอนุญาตฯ  และนายศักรินทร์ จักรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเหมืองง่า
 
ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาตรวจเยี่ยมอาคารที่ได้รับความเสียหาย และสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงาน
 
ในการช่วยเหลือปรับปรุงอาคารเรียน
 
      
 
ที่มา http://www.opec.go.th/pharkic-lekhathikar/lekhathikarkchtrwcyeiymrongreiyndiphlkrathbcakphaendinhiw


เปิดอ่าน
582 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาการตลาด
ѹ 30 .. 2560
วท.ชร.ร่วมกับสช. ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
ѹ 29 .. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงรายได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม 2554-2558
ѹ 13 .. 2557
ประกาศวิทยาลัยหยุดทำการ 23-25 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศ คสช.
ѹ 22 .. 2557
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา2557
ѹ 2 .. 2557
สมัครเรียนวันนี้ ทุนเรียนฟรีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ѹ 25 .. 2557
ครูลือชัย ดอนชัย ที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557
ѹ 18 .. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ปวช. ปวส. ปีการศึกษา57 มีหอพักในฟรี
ѹ 18 .. 2557
ประกาศ! Present project CAI ปวช.3/ปวส.2 คอมฯ ณ ห้อง IT1
ѹ 18 .. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2557
ѹ 12 .. 2556
     

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย E-Mail : crthaitech56@hotmail.com
Copyright © 2013 www.crtc.ac.th.th .  All Rights Reserved. >>Design by Kur.Wattana<<
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ FB >> www.facebook.com/crthaitech.it <<
Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย Twitter วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย google plus วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย