เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ติดต่อสอบถาม
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย CR THAI-TECH ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน << ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย = คุณภาพ คุณธรรม
   
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
   E-Office สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   
วท.ชร.ร่วมกับสช. ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย ร่วมกับ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.) ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว รายละเอียดดังนี้
 
เลขาธิการ กช. ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลวัดเหมืองง่า(ฤทธิไกรอุปถัมภ์) อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 
ซึ่งเป็น โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
 
เอกชน(สช.) ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว ทำให้อาคารเรียนของโรงเรียนแตกร้าว 
 
จากการประเมินโครงสร้างยังไม่สามารถใช้จัดการเรียนการสอนได้ ทางสช. จึงได้นำนักเรียนอาชีวะ 
 
จากวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย และวิทยาลัยวิรุณบริหารธุรกิจ รวม 70 คน ช่วยปรับปรุงอาคารเรียน 
 
เทปูน ปรับพิ้น และเตรียมปูประเบื้องจำนวน 15 ห้อง เพื่อใช้ทดแทนอาคารเรียนหลักที่เสียหาย
 
จากแผ่นดินไหว ระหว่างวันที่ 19-21 กรกฎาคม 2557 ทั้งนี้ มีพระครูเหมจิตตาภิรมย์ 
 
เจ้าอาวาสวัดเหมืองง่า ผู้รับใบอนุญาตฯ  และนายศักรินทร์ จักรสาร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเหมืองง่า
 
ให้การต้อนรับ พร้อมทั้งพาตรวจเยี่ยมอาคารที่ได้รับความเสียหาย และสรุปผลความคืบหน้าการดำเนินงาน
 
ในการช่วยเหลือปรับปรุงอาคารเรียน
 
      
 
ที่มา http://www.opec.go.th/pharkic-lekhathikar/lekhathikarkchtrwcyeiymrongreiyndiphlkrathbcakphaendinhiw


เปิดอ่าน
472 ครั้ง
10 ข่าวสารอัพเดทล่าสุด
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย เปิดรับสมัคร นักศึกษา ระดับ ปวส. สาขาการตลาด
วันที่ 30 ม.ค. 2560
วท.ชร.ร่วมกับสช. ช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหว
วันที่ 29 ก.ค. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงรายได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม 2554-2558
วันที่ 13 มิ.ย. 2557
ประกาศวิทยาลัยหยุดทำการ 23-25 พฤษภาคม 2557 ตามประกาศ คสช.
วันที่ 22 พ.ค. 2557
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ปีการศึกษา2557
วันที่ 2 พ.ค. 2557
สมัครเรียนวันนี้ ทุนเรียนฟรีที่วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
วันที่ 25 เม.ย. 2557
ครูลือชัย ดอนชัย ที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น" เนื่องในวันครู 16 มกราคม 2557
วันที่ 18 ม.ค. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ปวช. ปวส. ปีการศึกษา57 มีหอพักในฟรี
วันที่ 18 ม.ค. 2557
ประกาศ! Present project CAI ปวช.3/ปวส.2 คอมฯ ณ ห้อง IT1
วันที่ 18 ม.ค. 2557
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับ ปวช.และปวส. ปีการศึกษา 2557
วันที่ 12 พ.ย. 2556
     

วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย E-Mail : crthaitech56@hotmail.com
Copyright © 2013 www.crtc.ac.th.th .  All Rights Reserved. >>Design by Kur.Wattana<<
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ FB >> www.facebook.com/crthaitech.it <<
Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย Twitter วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย google plus วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย