เกี่ยวกับวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
หน่วยงานภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
สาขาวิชาที่เปิดสอน
ติดต่อสอบถาม
>> วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย CR THAI-TECH ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน << ปรัชญาของวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย = คุณภาพ คุณธรรม
   
  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  อีเลอนิ่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  เฟสบุ๊ค วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  วิจัยสิ่งประดิษฐ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS บุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  MIS นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคปกติ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  สมัครเรียนภาคพิเศษ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ประกันคุณภาพการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
  ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
   
   E-Office สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
   
เอกสารต่างๆ
 
1.แบบฟอร์มตัวอย่างโครงการ ทุกสาขา
2.รูปแบบโครงการบทที่1-5 สาขาช่างยนต์
3.ตารางการให้คะแนนการนำเสนอโครงการวิชาโครงการ 20 คะแนน สาขาช่างยนต์
4.ตารางการให้คะแนนชิ้นงานวิชาโครงการ 30 คะแนน สาขาช่างยนต์
5.ใบลา
6.ใบรับรองการเป็นนักศึกษา
7.ใบคำร้องลาออก
8.ใบคำร้องขอลาพักการเรียน
9.เพลงมาร์ชวิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
10.Demo Version CAI Android
11.ใบรับรองโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
12.ไฟล์ป้ายไวนิลโครงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
13.แบบฟอร์มเสนอโครงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
14.คู่มือการทำโครงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
15.ใบคำร้องขอเสนอ ใบคำร้องขอสอบ ใบรายงานความคืบหน้าโครงงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
16.สมุดบันทึกฝึกงาน วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
17.แบบเสนอโครงการวิชาชีพและแบบเล่มโครงการวิชาชีพ ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย

 

 


วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย
ตั้งอยู่เลขที่ 391 หมู่ 1 ถนนเวียงชัย - หนองหลวง ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย E-Mail : crthaitech56@hotmail.com
Copyright © 2013 www.crtc.ac.th.th .  All Rights Reserved. >>Design by Kur.Wattana<<
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ FB >> www.facebook.com/crthaitech.it <<
Facebook วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย Twitter วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย google plus วิทยาลัยเทคโนโลยีเชียงราย