วันเยาวชนแห่งชาติ

โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงรายจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันเด็กแห่งชาติ

โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงรายจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

อ่านต่อ

พิธีรับใบอนุบัตร

โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงราย จัดพิธีรับใบอนุบัตร

อ่านต่อ

กีฬาสีภายใน

โรงเรียนสิริวัฒนาเชียงรายจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน

อ่านต่อ